03-04 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 32. Ulusal Dilbilim Kurultayında sunulan çalışmaların tam metinlerinin hakem değerlendirme süreci 10 Ekim 2018 tarihinde başlayacaktır. Son gönderim tarihi 10 Ekim 2018 olup hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra olumlu yanıt alması durumunda çalışma Dilbilim Derneği tarafından “Dilbilimde Güncel Tartışmalar” adıyla kitap bölümü olarak yayımlanacaktır.