03-04 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 32. Ulusal Dilbilim Kurultayında sunulan çalışmaların tam metinlerinin son gönderim tarihi 15 Eylül 2018’dir. Hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra olumlu yanıt alması durumunda çalışma Dilbilim Derneği tarafından “Dilbilimde Güncel Tartışmalar” adıyla kitap bölümü olarak yayımlanacaktır.

Yazım Yönergesi