03-04 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 32. Ulusal Dilbilim Kurultayında sunulan çalışmaların tam metinlerin gönderilme süresi yoğun talep üzerine 1 Ekim 2018’e kadar uzatılmıştır. Hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra olumlu yanıt alması durumunda çalışma Dilbilim Derneği tarafından “Dilbilimde Güncel Tartışmalar” adıyla kitap bölümü olarak yayımlanacaktır.