Prof. Dr. Kamil İŞERİ Başkan
Doç. Dr. Özge CAN Üye
Doç. Dr. Özgün KOŞANER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Songül ERCAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Funda UZDU YILDIZ Üye
Öğr. Gör. Dr. Ayşegül ÖZCAN Üye
Öğr. Gör. Dr. Eda CAN Üye
Arş. Gör. Dr. Murat ÖZGEN Üye
Arş. Gör. Sibel ÇAPAN TEKİN Üye
Arş. Gör. Esra AYDIN ÖZTÜRK Üye
Arş. Gör. Esma SÖNMEZ ÖZ Üye
Arş. Gör. Zeynep SCHNEIDER Üye
Lisans Öğr. Mehmet Umut MUTLU Üye