Prof. Dr. Nadir Engin UZUN
 Okan Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nadir Engin UZUN

“Dilbilimsel Türkçe: Türkoloji-Dilbilim İlişkisi”