32. Ulusal Dilbilim Kurultayı’nda sunulan bildirilerin tam metinleri hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra olumlu yanıt alması durumunda Dilbilim Derneği tarafından kitap bölümü olarak basılacaktır. Süreçle ilgili takvim önümüzdeki günlerde ilan edilecek ve tüm katılımcılar bilgilendirilecektir.