•    3-4 Mayıs 2018
  • DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM)

Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Nadir Engin UZUN
Okan Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nadir Engin UZUN
"Dilbilimsel Türkçe: Türkoloji-Dilbilim İlişkisi"